Ana Sayfa / Büyü Çeşitleri / Yapılması Yasaklanmış Olan Büyüler

Yapılması Yasaklanmış Olan Büyüler

Yapılması Yasaklanmış Olan Büyüler

Yapılması istendiğinde pek çok medyum tarafından reddedilen bazı büyüler vardır. Bu büyülerin yapımlarının yasak olmasının birden fazla sebebi vardır. Bazı büyülerin yapımı medyumlarca tercih edilmemektedir. Çünkü ritüelleri sırasında yaşanabilecek ciddi tehlikeler vardır. Genellikle kara büyü türleri arasında giren bu işlemlerin yapılışları sırasında ortaya çıkan lanetli enerjiler, büyüyü yapan kişiyi de etkisi altında alabilmektedir. Bu nedenle bu işlemler kimi medyumlar tarafından reddedilmekte ve yapılması yasaklanmış olan büyüler kategorisinde yer almaktadır. Fakat yapımı yasak büyülerin tamamı yapanına tehlike arz etmemektedir. Bazılarının yasaklanması farklı sebeplere dayanmaktadır.

Yasaklı Büyüler HangileriBelli büyü işlemleri etkisi altına aldığı kişiye bazı üstünlükler tanımaktadır. Bu tür işlemleri kendisine uygulattıran kişiler hayatta bazı durumlarda diğer insanlardan üstün hale gelebilmektedir. Fakat böyle durumlar tahmin edersiniz ki diğer insanların dikkatini ve kıskançlığını üstüne çekebilmektedir. Sonuç ise o büyüyü yapan medyumlara karşı ciddi bir öfke ve nefret doğurmaktadır. Böyle işlemler kimi medyum topluluklarınca ortak karar sonucu yasaklanmıştır. Çünkü insanların medyumlara ve büyülere karşı bakışını tamamıyla değiştirmektedir. Orta çağlarda bazı medyumlar böyle işlemler yaptıkları için halk tarafından katledilmiştir. Çünkü insanlar kendisinden üstün yeteneklerden korkarlar ki bu çok normaldir. Yapımı üstünlük sağladığı için yasaklanmış büyüler de kendi içlerinde farklı büyü kategorilerine dahil olmaktadırlar. Mesela yapımı yasaklanmış olan büyüler arasında, kara büyülere dahil olanlar da vardır, ak büyülere dahil olanlar da. Aynı şekilde kimi kırmızı büyülerin de yapımları yasaklanmıştır.

Yasaklanmış Büyülerin Etkileri Nelerdir

Her büyünün yapılış yöntemi ve yapım niyetine göre bazı tesirleri olur. Bu tesirler büyünün yapılış niyeti iyiyse, iyi; kötüyse kötü olarak kendini göstermektedir. Kimi büyüler bu etkilerini biraz abartılı olarak gösterir ve iyi olanlar insanlara ciddi üstünlükler sağlayarak başkalarının hayatlarını zorlaştırırken, kötü niyetli olan bazı büyüler hiçbir insanın hak etmediği kadar vahşi etkilere sahip olabilir. Kırmızı büyüler tarihte bilinen en vahşi büyülerin yer aldığı büyü kategorisidir. İsmini kandan alan kırmızı büyülerin etkileri gerçekten akla hayale gelmeyecek kadar vahşet içerebilmektedir. Fakat her kırmızı büyü yasaklı değildir. Bazı kırmızı büyüler diğerlerinden daha ciddi vahşilikler içerdiği için, yine medyum konseylerince yasaklanması uygun görülmüştür.

Aynı durum ak büyüler veya kara büyüler içinde geçerli olabilmektedir. Mesela her kara büyünün zarar vermeye yönelik etkisi olabilse de her kara büyü yasaklı değildir. Bazı kara büyüler vardır ki tesirleri insanların kabuslarında bile göremeyeceği kadar korkunçtur. Bu tür işlemler yine de yasaklanmamış olabilir. Eski çağlarda zaman zaman bir araya gelerek medyumluk ve büyülü ilimlere dair önemli kararları alarak, aldıkları kararları kadim kitaplarca çağlar boyu taşımış olan medyumlar vardır. Yasaklı büyülere ve neden yasaklandıklarına dair kararları da o medyumlar zamanında vermişlerdir. Onların yolunu izleyen has medyumlar halen bu yasaklara uysalar da bazı medyumlar da yasaklı olmasına rağmen bu büyüleri uygulamaktan çekinmemektedirler. Anlayacağınız üzere yapılması yasaklanmış olan büyüler ve ruhani işlemlerin yasaklanma kararları çok eskiye dayanabilmektedir.

Yapılması Yasaklanmış Olan Ak Büyüler

Etkilerinin bir şekilde sakıncalı olduğunda karar kılınmış ve yapılması yasaklanmış olan büyüler arasında belli ak büyü işlemleri de vardır. Bildiğiniz üzere ak büyüler genellikle kısmet açma, bereket getirme ve benzeri niyetler ile başvurulan iyi niyetli büyüleri barındıran bir büyü çeşididir. Fakat bazı ak büyüler birisi için iyi sonuçlar sağlasa da başkalarının hayatlarına zorluklar ve kısıtlamalar getirebilecek yan etkilere sahip olabilmektedir. Bunlardan birisi de gelmiş geçmiş en etkili bereket büyüsü olan işlemdir. Bu işlem tarihte bilinen en kuvvetli bereket büyüsü olsa da bazı yan etkileri bulunmaktadır. Usta bir medyum tarafından yapıldığı takdirde büyüyü yaptıran kişiye kısa sürede ciddi bir bereket sağlamaktadır. Fakat büyünün masum insanlara zarar verdiği ortaya çıktığı için yine eski zamanlarda yasaklanmıştır.

Yasaklanmış BüyülerBu büyüyü yaptıran birey hayatının her anlamında berekete kavuşmaktadır. İş hayatında terfi, yapılan yatırımların iyi sonuç vermesi gibi sonuçlar büyünün ilk etkileri ile elde edilmektedir. Devamında yeni iş fırsatları, talihin açılması, kısmetin açılması, kumar ve şans oyunlarında şansın dönmesi ve benzeri birçok etkisi daha vardır. Fakat bu kadar güzel etkinin bir bedeli vardır. Büyüyü yaptıran kişi bu güzel etkileri elde ederken etrafındaki kişiler tam tersi bereket kaybetmektedir. Büyüyü yaptıran bireyin çevresindeki insanlar giderek daha talihsiz hale gelmekte ve hayatlarından nefret etmekteler. Bu büyü yapıldığı takdirde büyüyü yaptıran bireyin çevresinin kısmeti kapanacak, talihi bitecek, maddi ve manevi tüm bereketi sönüp gidecektir. Bu nedenle anlattığımız işlem medyumlarca, yapılması yasaklanmış olan büyüler arasına alınmıştır.

Yapılması Yasaklanmış Olan Kara Büyüler

Kara büyüler gelmiş geçmiş en tehlikeli büyüler olarak bilinmektedir. Fakat çok az sayıda kara büyünün yapımı yasaklanmıştır. Bunun kararını da bahsettiğimiz eski medyumlar konseyi vermiştir ve gelecek çağlara bu kararı aktarmışlardır. Kara büyülerin zarar verme niyeti ile yapılan lanetli işlemler olduğunu bildiğinizi tahmin ediyoruz. Çoğu kara büyü ritüelinin işleyişi temel bir düzene bağlıdır. İlk olarak normal bir büyü ritüeli uygulanıyormuşçasına öte alemsel büyü enerjileri dünyamıza ruhani bir şekilde kanallanır. Ardından bu enerjiler normal büyü ritüellerinden farklı olarak bir aşamaya tabi tutulur. Bu aşamada büyü enerjileri lanetlenmektedir. Lanetli enerjiler de kara büyülerin etkilerini taşırlar.

Lanetleme işleminden sonra kara büyünün lanetli enerjilerine büyünün yapılış niyeti işlenir. Sonrasında ise büyünün enerjileri büyü yapılacak kişi veya haneye yönlendirilir. Kara büyülerin işleyişinin temeli budur. Fakat yasaklı kara büyülerde durum daha farklıdır. Çünkü enerjileri lanetlemek yerine direkt olarak insanlara lanetleneme işleminin uygulanması söz konusudur. Böyle bir ritüeli uygulamak çok tehlikelidir. Çünkü büyü neredeyse bozulamaz haldedir ve maruz bıraktığı kişiyi ve hayatını tamamıyla mahveder. Hiçbir insan öyle büyük bir işkenceye maruz kalmamalı diye düşünen medyumlar konseyi bu büyü metodunun yapılması yasaklanmış olan büyüler arasına girmesine karar vermiştir. Fakat bu büyüyü yasaklı kategorisine sokan tek sebep bu değildir. Eğer ki bahsettiğimiz metot dikkatli bir şekilde uygulanmaz ise aynı lanet büyüyü yapan kişiyi de etkisi altına alabilmektedir. Çünkü lanete birebir temas edilerek yapılan oldukça riskli ve incelik isteyen bir işlemdir. Bu nedenle medyumlar bu ritüeli uygulamayı reddetmektedirler.

Yapılması Yasaklanmış Olan Kırmızı Büyüler

Kırmızı büyülerin kan büyüleri olarak da bilindiği doğrudur. İsimlerini kanın renginden alan bu büyü çeşidi bazı vahşi ritüellere sahiptir. Kırmızı büyüler genellikle birisine zarar vermek istendiğinde başvurulan işlemlerdir. Etkileri fiziksel zarara yol açabildiği gibi ruhsal zarara yol açabilen kırmızı büyü işlemleri de mevcuttur. Fakat yasaklı kırmızı büyülerin yasaklanmış olmasının etkileri ve sonuçları ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen ritüeli sırasındaki vahşi aşamalar sebebiyle yasaklanmış kırmızı büyüler vardır. Bu büyülerin ritüelleri o kadar vahşi aşamalar içermektedir ki büyük medyumlar tarafından yapılması yasaklanmış olan büyüler arasına alınmışlardır. Eski çağlarda uygulanan bağlama büyüsü örnekleri, bu büyülerden biriydi. Ancak günümüzde çok daha masumane şekillerde uygulanabilmektedir.

Yasaklanan Büyülerin EtkileriKırmızı büyü ritüellerinde isminden tahmin edilebileceği üzere kan kullanılmaktadır. Bazı kırmızı büyülerde kan ile birlikte kemik veya hayvan uzuvları da kullanılabilmektedir. Bu işlemlerde hayvan kanı veya kemiği kullanılabildiği gibi yapılan kırmızı büyüye göre insan kemiği veya kanı da kullanılabilmektedir. Kimi kırmızı büyü adet kanı gibi kadınların ay başında döktüğü kanın kullanılması ile gerçekleşirken, kimi için direkt olarak bıçak ile keserek kan akıtılmaktadır. Hatta hayvanların kurban verildiği vahşi kırmızı büyü ritüelleri bile vardır. Fakat bunların hiçbiri yasaklı kırmızı büyülerden değildir. Yasaklanmış olan kırmızı büyü ritüeli malzemeleri arasında bebek kemiği bulunmaktadır. Bu büyünün yasaklanmış olma nedeni de budur. Yapımı sırasında böyle vahşice bir şey gerektiren büyü medyumlar konseyi tarafından eski çağlarda yasaklanmıştır. Yasak günümüzde de devam etmektedir ve bu işlem medyumlar tarafından yapımı reddedilen bir büyü olarak bilinmektedir.

Yapılması Yasaklanmış Olan Büyülerin Tehlikeleri

Yapımı bazı ciddi tehlikeler içerdiği için yasaklanmış olan büyüler olduğundan bahsetmiştik. Bu işlemlerin yasaklı olmasının nedeni yapımının büyü yapılan kişi için tehlikeli olması değildir. Direkt olarak büyüyü yapacak olan medyum için riskli olan bu işlemler medyumlar tarafından yapımı reddedilen işlemlerdir. Ayrıca yine eski çağlarda medyumlar konseyi tarafından yapımı yasaklanmıştır. Çünkü o dönemde bazı acemi medyumlar büyünün tehlikelerinden habersiz bir şekilde bu işlemi yapmaya kalkışmış ve zarar görmüşlerdir. Bu nedenle yapımı yasaklanmış ve büyü kitaplarında bu bilgiye yer verilerek medyumdan medyuma iletilmiştir.

Yapımları yapan medyum için tehlike arz eden işlemler hem fiziksel hem de ruhsal tehlikeler içerebilir. Kimi işlem yapan medyum farkına bile varmadan ruhuna zarar verir. Kişiyi içten yıkma yolunda ilerleyen bu işlemler psikolojiyi altüst ederek ilk önce kişinin etrafındaki insanları kendisinden uzaklaştırmasına sebep olur. Yalnız kalan bireyin ruhsal sağlığına kuvvetli etkiler ile saldırarak onu içten yıkar. Fiziksel yan etkileri ve tehlikeleri olan işlemler ise hastalık olarak kendini göstermektedir. Kanserden tutup ciddi iç hastalıklara kadar her tür etkiye sahip olabilen bu etkiler çok tehlikelidir. Zaten bu nedenle yapılması yasaklanmış olan büyüler arasına girmişlerdir. Günümüzde bilgili hiçbir medyum bu büyüleri yapmaya yanaşmazlar.

About Medyum Ziyad

blank

Bunu İnceledİn Mİ?

Havas İlmi ve Büyü

Havas İlmi Ve Büyü

Havas İlmi Ve Büyü Havas ilmi batın gizli ilimlerin tümünü ifade eder. Dolayısı ile halka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir