Ana Sayfa / Büyü Çeşitleri / Havas İlminin Kullanıldığı Alanlar

Havas İlminin Kullanıldığı Alanlar

Havas İlminin Kullanıldığı Alanlar

Havas ilmi denildiğinde, akla hemen büyü –muska kavramları gelmektedir. Muska yazılı büyü olarak adlandırılabilir. Muska, manevi güçleri harekete geçirerek; şifa vermek amacıyla yazılır. Havas ilminin kullanıldığı alanlar ise, geniş bir spektrumda incelenir. Havas ilmi kapsamında ele alınan muskanın tarihi; eski Mısır’a kadar uzanır. Bununla beraber, havas ilmi sadece iyi niyetler için kullanılmaz, hedeflenen kişinin ruhsal bütünlüğünün bozulması, delirtme, işlerinin bozulması, aile müessesesinin dağılması gibi amaçlar için hazırlanabilir. Günümüzde “Kenz’ül Havas ve Havas gizli ilimler kitabı kaynaklarının dışında, islamı temel almayan, başka kültür din ve dillere ait olan ritüeller eşliğinde terkip edilen “büyü ritüelleri” uygulanmaktadır. Coğrafyamızda, astral boyut varlıkları olan cinler, ruhlar, periler ve başka varlıklarla iletişim kurabilen insanlar, medyumlardır.

Havas İlmi Ne İşe YararMedyumlar, gerek doğuştan sahip oldukları hassasiyetleri ile gerekse Havas ilmi öğretilerini temel alarak; insanların yaşayışına müdahale etme, sorunları düzeltme veya sorunları arttırma girişiminde bulunabilirler. Bu insanlar, sıradan insanlardan farklı olarak; yüksek bir sezgi –algı yeteneğine sahiptirler. Dolayısı ile bu kanal vasıtasını kullanarak; Havas anahtarları eşliğinde, adına cin dediğimiz gözle görülmesi zor varlıkları çeşitli görevlere sevk edecek uygulamalar yapabilirler. Havas ilmi kapsamında cinlerin ve hüddam olarak adlandırılan iyi niyetli meleklerin-varlıkların, insan gücünü aşan belli görevlerde kullanılması mümkündür. Havas ilmine vakıf olmak için, alınması gereken birçok eğitim vardır. Medyum, öncelikle bu coğrafyada yetişmişse, Arapça dilini okuma- yazma boyutunda iyi bilmelidir. Ebcet hesabını öğrenmeli, Kuranı okumalı, hüddam ilmini, Ledun ilmini öğrenmelidir.

Havas İlmine Sahip Olmak İçin Neler Gerekir?

Havas ilmi kapsamında özel olarak kullanılan anahtarların kullanılış yöntemlerini, duaların okunma şeklini, görevlendireceği ilgili hüddamı emir altına alacak tılsımları yazıp çizebilmelidir. Havas ilmini öğrenmek isteyen kimselerin, Astroloji bilgisini, remil ilmini, burçlar ilmini de bilmesi gerekir. Havas ilminin kullanıldığı alanlar son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bakımdan ilmin faydalı veya zararlı şekilde kullanılabilmesi için;

 • Burçlar ilmine vakıf olmak
 • Fizyonomi ( yüz bilimi ) ilmini öğrenmek
 • Yıldızname haritasını çıkarabilmek
 • Sorunun çözümü için vefk terkip edebilmek
 • Hüddamlarla istişare yapabilmek
 • Güçlü bir sezgi ve iradeye sahip olabilmek

Gibi cevherlere sahip olması gerekir. Havas ilmi, insanların bütün sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli metotlara sahip bir ilimdir. Bu ilmi tamamen ihata edebilmek zor olsa da günümüzde çok değerli medyum hocalar, içinden çıkılamayan problemlerin çözümü için havas ilmini kullanırlar.

Havas ilminin Kullanıldığı Alanlar ve Amaçlar

 • Eşler arasında ilişki sorunlarının çözümünde
 • Eşler arasında ilişki sorunlarını temin etmede
 • Define bulmada
 • Cin çıkarmada
 • Kısmet açma ve kapamada
 • Yıldızname haritasının çıkarılmasında
 • Nazar etkisinin yok edilmesinde
 • Büyü yapmada
 • Büyü bozmada
 • Kötü niyetli insanların zulmüne karşı
 • Evliliğin önündeki engelleri kaldırmada
 • Dil bağlamada
 • Sıhhat temin etmede
 • Sıhhat bozmada
 • Çalınan malın geri getirilmesinde
 • Kaçan eşin geri getirilmesinde
 • Cinsel iktidarsızlığın giderilmesinde
 • Sevgilileri kalben bağlamada
 • Maddi durumları düzeltmede
 • Zehirli hayvanlara karşı korunma amacıyla
 • Kısmeti bağlanmış kızların kısmetinin açılmasında

Olmak üzere, aklınıza gelebilecek her türlü problemin çözümünde mutlaka bir havas anahtarı kullanılmaktadır. Yapılan işlemin başarılı olması, hem medyumun yeteneğine bağlıdır, hem de kullanılan hüddam ve havas anahtarlarının doğru kullanılmasına bağlıdır. Yapılacak işlemlerin belli bir düzen içinde yapılması gerekmektedir. Her işlem, rastgele değil, yıldızların durumuna göre belli gün ve saatler gözetilerek yapılmalıdır.

Havas ilmi Nasıl Etki Ediyor?

Havas ilminin nasıl etki ettiğini öğrenmek ve idrak etmek başka bir mesele iken; havas ilminin içerdiği anahtarları kullanarak bir şeyleri düzeltme becerisi göstermek bambaşka bir meseledir. Söz gelimi, elektronik aletlerin nasıl çalıştığını idrak etmekten uzak bir tamirci, bozulan devre elemanını ölçerek teyit eder ve o parçayı değiştirdiğinde cihazı çalıştırır. Ancak bu durum, tamircinin, işi kavradığını göstermez. Belli bir onarım cetvelini izleyip sonuca ulaştığını gösterir. Aynı şey elektriğin çalışması konusunda da geçerlidir. Söz gelimi, bir elektrikçinin, elektriğin ( elektron hareketlerinin) nasıl çalıştığını bilmesine gerek yoktur, arızalı devre elemanını kontrol ederek ve ölçerek bulur ve değiştirir. Başarılı bir şekilde onarım yapabilir.

Havas İlminin Kuvvetli EtkisiAncak bu başarı; elektrikçinin tüm elektriği anladığı anlamına gelmez. Aynı şekilde havas ilminin verdiği gizli anahtarları alan medyumlar da, doğaüstü güçleri harekete geçirebilirler. Onlarla iletişim kurabilirler ve onları belli amaçlar için kullanabilirler. Ancak yine de sonsuz evrendeki tüm sırlara vakıf olmaları gerekmez. Zaten bu da mümkün değildir. Ancak biz sizler için, kavrayışı arttırmak amacı ile bazı örnekler vererek, havas ilminin insanlara nasıl etki ettiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bazı temel bilgilerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Evren, bildiğimiz gibi sınırsız bir alandır. Makro boyuttan mikro boyuta kadar, var olan her şeyin asıl kaynağı, enerjidir. Atom yapısı incelendiğinde, çekirdekte nötronlar ve protonlar varken, çekirdek dışında hareketli yörüngelerinde yüzen elektronlar bulunmaktadır. Her atom, farklı proton ve elektron sayısına, yani farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Çeşitliliği sağlayan güç, atomların mahiyetindeki bu değişiklerdir.

Havas İlminin Üzerimizdeki Etkileri

Günümüzde atom altı parçacıklar kavramı keşfedildi. Her şeyin asıl kaynağının “enerji” olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu tanıma göre evrendeki her şey sürekli olarak belli frekans aralıklarında titreşmektedir. Bu titreşim, evrenin var oluşundan beri sürer ve evren var oldukça da devam eder. İnsanların düşünceleri bile belli bir frekans aralığında titreşerek, evrenin bir noktasında etki yaratır. Düşüncelerin dış kaynaklardan manipüle edilmesi mümkündür. Bütün olay, enerjiyi, kanalize edip yoğunlaştırmakta yatar. İşte havas ilimlerinin konu aldığı cin varlıkları da, enerjinin farklı formları olarak karşımıza çıkar. Bu varlıklar bilinçli olarak, belli bir kimseye odaklandığında, o kimsenin düşüncelerini etkileme- değiştirme gücü ortaya çıkar. Söz gelimi biri sevdiği kimsenin kalbini kazanmak için bağlama vefki ya da bağlama büyüsü yaptırmak ister.

Havas İlmi İle Neler YapılabilirMedyum da, ilgili hüddamı bu iş için görevlendirmek amacı ile havas anahtarlarını kullanır. Eğer yapılan işlem başarılı olursa, hüddam bir enerji formu olarak, sevilen kişinin düşüncelerine sızar ve onun ilgisini, sevgiyi talep edene sevk eder. Hüddam gibi latif varlıklar için, yorulmak dinlenmek ihtiyacı olmadığından, düşüncelere sızma ve onları yönlendirme işi gece gündüz devam eder. Hedef kişinin zihinsel ekranına, işlemi yaptıranla ilgili güzel anılar getirilir. Anılar yoksa güzel hayaller kurgulanır. Böylece sevgisi talep edilen kimsenin düşünceleri, iyi yönde değişir. Sevgisini açmaya ve yönlendirmeye başlar. Büyü yaptıran kişiye gönülden bağlanır. Büyü etkisi ise karşı bir işlem yapılmazsa ömür boyu sürer. Havas ilminin kullanıldığı alan, bizim coğrafyamızda aşk sevgi konularında yoğunlaşır. Nitekim internette; aşk büyüsü, bağlama büyüsü, canbar büyüsü, kaşık büyüsü, papaz büyüsü gibi bir çok büyü işlemini gerçekleştiren medyumlara rastlayabilirsiniz.

Bütün Medyumlar Güvenilir midir?

Hayır, bütün medyumlar güvenilir olmadığı gibi, bütün medyumlar da aynı yeteneklere sahip değillerdir. Bunlar da kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılırlar. Bazısı, belirli işlemleri çok sık yaptığı için, diğerlerine göre daha öne çıkabilir. Söz gelimi bir medyum, ömrü boyunca sadece bağlama büyüsü işlemini yapmış ve bu alanda başarılı işlemlere imza atmış olabilir. Bir başka medyum ise sadece cin çıkarma ritüellerini yıllarca uygular ve başarılı neticeler elde eder. Bu durum tıpkı kendi dallarında uzmanlaşan doktorların durumuna benzetilebilir. Dişi ağrıyan biri, hemoroid tedavisi için genel cerraha gitmez, diş doktoruna gider. Aynı şekilde cin musallatına uğrayan biri, define bulmaya kendini adamış bir medyuma giderse, sonuç alamaz. Bir başka konu da, piyasada bu işi hiç bilmeyen insanların da göz alıcı bir internet sitesi açarak, insanlardan para almak maksadıyla medyum olduklarını ileri sürmeleri neticesinde doğan mağduriyetlerdir. Bu insanlara karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Sonuç olarak bütün medyumlar güvenilir olmadığı gibi, güvenilir olanların başarılı oldukları alanlar da farklıdır.

Havas ve Vefk İlmi

Havas ilmine vakıf olan hocalar ya da medyumlar, vefk terkip etmeyi bilir. Vefkler, geometrik biçimlere yazılan havas anahtarlarıdır. Bu anahtarlar, ebcet hesabı süzgecinden geçirilerek, kelime rakama dönüştürülmek sureti ile hazırlanır. Bu yöntem hem pratiktir hem de anahtar tılsımı bozulmadan, yazılı olarak kağıda, deri parçasına veya bakır levhaya geçirilebilir. Vefkin sırrı, onun sürekli olarak kendini tekrar eden bir enerji odak kaynağı olmasıdır. Aşk büyüsü niyeti ile hazırlanan bir vefk, hedef kişiye odaklanarak sürekli enerji titreşimleri bombardımanına maruz bırakır. Kişi, yola gelinceye dek bu enerji gönderimi sürer gider.

Vefk bir dua olarak kullanılabilir. Söz gelimi her sabah “Allah” zikri çekilmek isteniyorsa, düzgün bir vefk hazırlanarak, bu zikrin otomatik çekilmesi sağlanabilir. Beklenen etkiyi oluşturmak amacı ile vefk sürekli olarak bu enerjiyi üretir. Başka bir örnek verelim; sürekli nazar etkisi altında perişan olan bir birey, bu negatif saldırılardan korunmak için bir korunma vefki yaptırmak isteyebilir. Bu durumda, kişiye yönelen tüm kötü enerjiler / negatif enerjiler def edilebilir. Nazar vefki başarılı bir şekilde hazırlanırsa, ilgili enerji odakları, o kişinin etrafında görünmez manevi bir kalkan oluştururlar. Bu noktada medyumun kendisi enerji yollamaz, enerji yollayacak odakları ve hedefi vefke yazar. Yani bir bakıma sistemi hazırlar. Sonra her şey doğru düzgün yapılmışsa sistem de çalışmaya başlar.

Havasta Gizli Kelimelerin Gücü

Havas ilmine merak salanlar; kazmezin, berhetiyye, kaşmeşin, keririn, mikyayil gibi terimlere aşinadır. Bu kelimelerin her birinin bir enerji potansiyeli vardır. Belli sayıda tekrar edildiklerinde, belli etkilere yol açarlar. Bu yazıda kötü niyetli insanlara malzeme vermemek için, hangi kelimenin hangi amaçlar için kullanıldığını anlatmayacağız ancak, her kelimenin belli bir enerji ürettiğinin bilinmesi yeterlidir. Uzak doğu öğretilerinde, meditasyon ritüeli yapılırken, özellikle de Kriya yoga ustalarının, “AUM” veya “OM” kelimesini binlerce defa kullandıkları bilinmektedir. AUM kelimesi, yaratan, yürüten ve yok eden kavramlarını ifade eder. Başka bir ifade ile kriya yoga ustaları, yaratıcıyı kendi gelenek ve öğretilerine göre yad ederler.

Bu kelime, her gün belli sayıda meditasyon yapılarak kullanılırsa, 3. Gözün ( astral gözün) açıldığı ifade edilmektedir. 3. Göz açıldığında ne oluyor? Kişi, fiziksel gözle göremediği varlıkları ( cinler periler, ruhlar, melekler, şeytanlar vs) görmeye başlar. Astral boyutlara açılan kapı olan 3. Göz ise tam olarak alnın orta yerindeki noktadır. Ancak bir rehber olmadan, bu uygulamayı yapmak insanı deliliğe sürebilir. Bu yüzden bu tip uygulamalara hevesli olanların, mutlaka bir hoca veya guru eşliğinde ritüellere katılması önerilir. Havas ilminde sık rastlanan bu tılsımlar, sık sık zikredildiğinde, ismi çağrılan varlık, belirecektir. Bu varlıklar çağrıldıklarında, ya sizin iradenizi emri altına alacaklar ya da siz onların iradesini emir altına alacaksınız. Havas alanında derinleşmeden, böyle ritüellere katılmak ruhsal bütünlüğünüze zarar verebilir. O yüzden işi bilen gerçek medyum hocalara bırakmak daha iyidir.

About Medyum Ziyad

blank

Bunu İnceledİn Mİ?

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü Ayrılık, iki insanın arasındaki duygusal bağların yıpranması ve zamanla kopması üzerine gerçekleşir. Ayrılık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir