Ana Sayfa / Büyü Çeşitleri / Havas İlmi ve Cinler

Havas İlmi ve Cinler

Havas İlmi ve Cinler

Havas ilmi ve cinler alemi iç içe kavramlar olarak ele alınmalıdır.

Cin kavramı Arapça dilinde gizli kalma, örtünme veya örtme anlamına gelmektedir. Bu varlıklar, duyu organları ile- özel durumlar hariç- algılanamayan varlıklardır. Cin çoğulu “can” olarak ifade edilir (1). Cin varlıkları dünyayı algıladığımız duyu organlarımızdan gizlenmiş tüm manevi varlıkları ifade eder (2). Öte yandan Şeytan cinler alemine ait bir varlıktır (3). Cin inancına sadece islam dininde değil, Musevilik ve İsevilik inancında da rastlıyoruz. Değişik zaman ve bölgelerde, cinlerin iyi ve kötü varlıklar olarak sınıflandırıldığı da görülmektedir. Din dışındaki literatürlerde cin varlıklarının, insanlar gibi yiyip içtikleri, onların da topluluklar kurdukları geçmektedir. Musevilerdeki cin inancı, daha sonra gelen islam toplumunun cin inancını da etkilemiştir. Havas ilmi ve cinler konusunda bilinmesi gereken şeylerden biri de; İnsanlardan çok önce yeryüzüne indirilen cin topluluklarının, bir kısmının insanları korkutan, onları yönlendiren ve onlara ilahlık taslayarak kendilerine ibadet ettiren türleri var olduğudur.

Cinler ve MusallatEski Ahit’in bazı yerlerinde, cinlerin insanlara hastalıklar getirdiğinden bahsedilir. Sonuç olarak cinlerden Müslüman topluluklar olduğu gibi, kafir topluluklar da vardır ve bunlar insanlara zarar vermekten zevk alırlar. Kara büyü ritüellerinde kullanılan tılsımlar, anahtar olarak işte bu cinleri davet eder. Davet edilen cinler, yeryüzünde kötülük yapma fırsatını insan eliyle( medyum) yakalarlar. Evli insanların arasını açmak, işi iyi giden insanların işini bozmak, onları delirtmek, intihara veya küfre sürüklemek gibi birçok felaketi getirmek için gelirler. Hristiyan kaynaklarda, Hz İsa cin musallat olan insanlardan cinleri def ederek onların şifa bulmalarını sağladığı yazar (4) . Cinlerin Hz isa’dan korktukları ve ona itaat etmek zorunda oldukları da yazmaktadır(5).

İslamda Cinler

Allah’ın (c.c) cin ve insan topluluklarına hitabı (6) ve kuranın bir çok yerinde cin toplulukları hakkında verilen bilgiler ışığında, cin topluluklarının var olduklarını kesin olarak kabul etmek durumundayız. Onlar da ömürleri boyunca yaptıkları yüzünden hesaba çekilir ve hesap sonunda cennete veya cehenneme giderler. Onlara da cennette insanlara vaat edildiği gibi çeşitli ödüller verilecektir (7). Kuranda açıkça geçtiği gibi cinler tabiatüstü varlıklardır (8). Kuranda cinler hakkında anlatılan bir niteliğe de dikkat çekmek isteriz, cinler yaratılmışlar sınıfından olarak gözle görülmezler ama hissedilebilirler (9).

Havas Anahtarları ve Cinler

Havas ilmi içinde yer alan tüm tılsımlar ve dua anahtarları, hüddam isimleri veya rumuzlar, cinler alemindeki enerji varlıklarını insan hizmetine sunmak için sevk etmek amacıyla kullanılırlar. Cinleri birer enerji kaynağı olarak, insanların bilincine sızan varlıklar olarak görebiliriz. İnsan, kaba fizik aleminde, bedene sıkışmış bir ruhsal varlıktır. Bu varlık; dünya hayatı boyunca beden ve zihinle sınırlanır. Yapabilecekleri, ancak fizik ve doğa kanunlarının izin verdiği ölçüler içinde mahduttur. Oysa cinler, yaratılışları itibari ile insanlardan bu cihette ayrılırlar. Onlar için uzay-zaman sınırlamaları yoktur. Bir saniye içinde dünyanın bir köşesinden diğerine geçiş yapabilirler. İslami bilgiler çerçevesinde, meleklerin nurdan, cinlerin ise ateşten, insanların ise topraktan yaratıldığı ifade edilir. Ateşten yaratılan cinler, yeryüzünde yaşamakla beraber, başka astral boyutlar arasında gidip gelebiliyorlar.

Bu bakımdan insanlardan daha fazla serbest hareket edebiliyorlar. Cinlerin insan kılığına ya da hayvan-bitki kılığına girme becerisi de vardır. Onların iradesini ele almak insanın gücü dahilindedir. İnsanlar yüz yıllardır bu doğaüstü varlıkları çeşitli amaçları doğrultusunda kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Günümüzde kara büyü kırmızı büyü aracı olarak melekler değil, şeytana hizmet eden cinler kullanılmaktadır. Bu varlıklar nasıl oluyor da insan davranışlarını yönlendirebiliyor? Cinlerin insan zihnine girme becerisi, onlara vesvese verme yeteneği vardır. Bu da bir çeşit enerjinin odaklanması biçiminde çalışmaktadır. Onlar bilinçli varlıklar olarak, metafizik boyuttan fiziksel aleme sızma yeteneğine sahipler. İnsan ise bir ayağı astral boyutta ( ruhu vasıtasıyla) bir ayağı fiziksel dünyada ( bedeni vasıtasıyla) olan iki yönlü bir varlıktır. Dolayısı ile astral boyuttan gelecek sinyallere de açıktır. Doğru yönlendirme yapılırsa, insan düşünceleri ve davranışları kolayca manipüle edilebilir.

Cin Girmesi ve Cin Çıkarma

Bizim coğrafyamızda, insana musallat olan cin varlıklarından kurtuluş için, yetenekli medyum hocalar tarafından Rukye işlemleri yapılarak cin çıkarılır. Cin girmiş biri, duygu ve davranışları bakımından büyük sıkıntılara girer. İnsana cin musallatı kara büyü yolu ile yapılabileceği gibi, kişinin kızgın ateşe su atması, mezara işemesi, kuranı tersten okuması ve bir takım şeytani işlere merak salması sonucu gerçekleşebilir. Kişiye kara büyü yapıldığında, ilgili cin varlıkları, o kişiye musallat edilir. O kişinin özgür iradesini ele geçirirler. Onun davranışlarını kontrol altına alırlar. Çoğu, insanlardan çok daha zeki oldukları için, öncelikle arif ve bilge bir kimse olarak bazı telkinlerle gelebilirler. Söyledikleri 100 sözcükten 90’ı doğrudur kalan 10’u ise insanı yoldan çıkaracak telkinlerdir.

Havas İlminin Cinlere EtkisiMedyada “iç sesim filanca kişiyi öldür, cennete girersin dedi” şeklinde ifade veren katil insan manzaralarına rastlamışsınızdır. O kişiye musallat olan cin, onu iyice kafaya alarak yıllarca telkinlerde bulunmuş ve ona bilgelik (!) kazandırmış, akabinde de gerçek emellerini harekete geçirerek onu kötülük yapmaya yönlendirmiştir. Fiziksel alemde cinlerin, insan öldürme yetkisi ve gücü yokken, güçlü telkin etme gücü vardır. Bu telkinler yolu ile insan iradesini ele geçirirler. Onu dış dünyadan soyutlarlar. Aile bireylerinden uzaklaştırır ve onunla arkadaş olurlar. İradesi zayıf olan her insan, cin musallatına kolayca uğrayabilir. Hedefi, amacı ve iradesi olmayan herkes, böyle bir tehlike altındadır. Cin musallat olduktan sonra, o cinin çıkarılması gerekir. Cin çıkarma işlemi, yalnızca bu alanda uzmanlaşmış gerçek medyum hocalar tarafından yapılabilir. Ayrıca beraberinde büyü belirtileri görülüyor ise, büyü bozma işlemleri de yapmak gerekebilir.

Cin Musallatı

Cinlerin musallatı ya kara büyü yolu ile ya da iradesi zayıf olan insanların, yanlış hareketleri yüzünden gerçekleşir. Cin musallatı her yönü ile kötüdür ve insanı, toplumsal uyumdan uzaklaştırır. Cin musallat olmuş olanlarda genel davranışlar şöyledir:

 • Toplumda kabul görmeyen davranışlar göstermek
 • Yalnız kalma isteği
 • İnsanları düşman olarak görmek
 • Aile bireyleri ile şiddete varan geçimsizlik
 • İntihar girişimleri
 • Cinayet girişimleri
 • Dinden tamamen kopuş
 • Davranış bozukluğu
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Karaltılar hayaletler görme
 • Sesler veya fısıltılar duyma
 • Kendi kendine konuşma
 • Kişisel ihtiyaçları karşılayamama
 • Kişisel temizliğe önem vermeme
 • İnzivaya çekilme
 • Gürültüden kaçma
 • Sosyal ilişkilerin kopması
 • İnsanlarla iletişimsizlik
 • Karamsarlık
 • Fiziksel anormal hastalık belirtileri
 • Gece kabusları
 • Uykusuzluk

Cinleri Hizmet İçin Kullanmak

Cinlerin hizmet için kullanılması, bizim toplumumuza yabancı bir kavram değildir. Hz Süleyman cinleri kendi hizmetinde kullanmıştır. Ancak o bir peygamberdi ve cinleri hizmet için kullanmayı hedefleyenlerin, bu işe tüm ömrünü feda etmesi zahiri ve batıni ilimleri tahsil etmesi gerekebilir. Havas ilmini tam olarak almış olan bir zat, cinlerle iletişime geçebilir, onları belli görevler için sevk edebilir ve iradesini güçlü tuttuğu sürece, onları kullanmaya devam edebilir.

Havas ve CinlerCinlerin kullanılması sadece bizim topluma has bir girişim değildir. Hindistan’da bu işin anahtarlarını bilen insanlar vardır. Genellikle iblis tabiatlı cinler, eşya çalma, bilgi çalma, birilerine zarar verme gibi amaçlar için kullanılabilirler. Cinlerin Müslüman olan ve olmayan türlerinin olduğunu bu yazının başında belirtmiştik. Müslüman olan cinler, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Bir insanın, içinden çıkılmaz problemini çözmek için gönüllü olabilirler. Bu varlıkların insanlara zarar verme niyeti yoktur. Fakat hangi taifeden hangi cinlerin, ne amaçla kullanılacağı bilgisi gizlidir. Cinlerin ortalama 700-800 yıl yaşadıklarına inanılmaktadır. Bir takım cinlerin, rızık temini için görevlendirilmesi de mümkündür (10). Rızık temininden kasıt, emir altına alınan cinin, insanın hayatı boyunca temel gıda ve giyim kuşamını karşılamasıdır. Kilerde eksilen yağ küpünün dolup taşması, eksilen bulgur veya pirinç küpünün ağzına kadar dolması vs…

Ruhlarla İrtibat Ve Cinlerle İrtibat

Cinlerle irtibat kurmak ile ruhlarla irtibat kurmak arasında nitelik ve sonuçlar bakımından büyük farklar vardır. Bir cin, kendini ruh olarak tanıtıp, ruhlar aleminden bilgiler vermeye kalkışabilir. Vereceği bilgiler büyük oranda doğru olabilir ancak asıl vermek istediği şey, bilgi değil yanlış yönlendirme olabilir. O nedenle ruh çağırma ritüeli ile cin çağırma ritüeli arasındaki büyük farklara dikkat etmek gerekiyor. Ruhlar, canlı aleminde olmayan, başka bir boyutta olan varlıklar iken, cinler, canlılar aleminde yaşamını idame ettiren varlıklardır. Dolayısı ile cinler, ruhlar aleminden bilgi veremezler. Çünkü ölümün arkasındaki boyuta erişmemişlerdir. Sadece dünyada toplanmış olan bilgileri çalıp derleyebilirler. Havas ilminde, cinlerle irtibat için yapılan üç temel eylem vardır.

 • Belli günlerde Oruç tutmak
 • Cin isimlerini belli sayıda zikretmek
 • Ritüel esnasında buhur yakmak

Her cin taifesinin üyesi bir isimle anılır. Bu isimler insanlar arasında kullanılmayan-bilinmeyen isimlerdir.( Eşmatun, Behleş, Kenud vs ). Her bir isim için belli sayıda ve belli günlerde ismi zikretmek gerekiyor. Ritüel bitirildikten sonra ilgili hadim gelir ve karşılıklı diyalog başlar. Bu diyalog, beynin iç sesi şeklinde olabilir, fısıltı şeklinde olabilir ya da rüyada bilinçli bir şekilde karşılıklı konuşma olarak gerçekleşebilir (11). Çoğunlukla rüyada görüşme-istişare yapılarak cinlerden beklenen bilgiler elde edilir.

Havas İlmi Ve Tılsımlar

Havas ilmi kurandan alınan ayetlerin, esma-ül hüsnanın kullanıldığı vefk terkiplerini içerir. Tılsımlar ise hem bizim geleneğimizde hem de yabancı kültürlerde bin yıllardır kullanılagelen sembollerden oluşur. Her sembol belli bir enerji yayar. Daha doğrusu, cin adı verilen enerji kaynaklarını kendine çeker. Vefklerin sadece tılsım sembollerinden oluşturulması da mümkündür. Bu ilim; insanların, cin çarpması, evlilik sorunları, kısmet açma, kişisel korkuların giderilmesi, nazar, celbi muhabbet, aile huzurunun sağlanması, cinsel iktidarsızlığın giderilmesi, rızkın genişletilmesi, psikolojik sorunlar, uyku sorunları ve daha çok çeşitlendirilebilecek yüzlerce konunun çözümü için anahtarlar içerir. Havas ilimlerinin yüzlerce yıldır halen kullanılması, etkili olduğunun en güzel işaretidir. Zaten kurandaki ayetlerin tümü şifa içerir. Ayrıca çeşitli surelerden alınan ayetlerin seçilerek farklı bir liste oluşturulması ve bu ayetlerin belli sayıda okunması ile beklenen amaca ulaşılabilir.

Hayatımızı Kuşatan Pozitif ve Negatif Enerjiler

Gözle göremediğimiz ancak hayatımızda büyük etkileri olan iç ve dış kaynaklı enerjilerin tesiri altındayız. Günümüzde bu kavramın daha iyi anlaşılması için, kablosuz cihazlar örnek verilebilir. Reuter veya Access Point cihazı ile kablosuz kapsama alanı genişletilen modemlerden, 2.4 Ghz ve 5.0 Ghz frekans bandından iletilen “0” ve “1” ( bit) bilgisinden oluşan milyonlarca veri, data saniyeler içinde bilgisayarlarca veya mux-demux sistemleri ile çözülerek, sese görüntüye yazıya çevrilebilmektedir. Ancak bizler gözlerimizle bu verileri göremeyiz. Cinlerden veya büyülerden gelen tesirler de bu şekilde işler, ancak bu kez alıcı, beynimizdir.

About Medyum Ziyad

blank

Bunu İnceledİn Mİ?

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü Ayrılık, iki insanın arasındaki duygusal bağların yıpranması ve zamanla kopması üzerine gerçekleşir. Ayrılık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir