Ana Sayfa / Büyü Çeşitleri / Havas İlmi Ve Büyü

Havas İlmi Ve Büyü

Havas İlmi Ve Büyü

Havas ilmi batın gizli ilimlerin tümünü ifade eder. Dolayısı ile halka açık bir ilim değildir. Zira bu ilimle insanların hayatlarına muazzam bir şekilde olumlu/olumsuz etki etmek mümkündür.  Okültizm olarak tabir edilen gizli ilimler; doğaüstü bir mahiyete sahip olmaları nedeniyle insanların ilgisini bin yıllardır cezbetmeye devam ediyor. İnsanın bitip tükenmeyen merakı, onun yaratıcıyı bilme ve anlama noktasından başlar. Tüm gizli- örtülü konulara merak salan insan, bu merakını bitip tükenmeyen “bilme” arzusundan alıyor. Bilinmeyenin sır perdelerini aralamak için gah bilimi gah dini gah da büyü alanını kullanır. Gizliyi bilme arzusu, merakı yüzeysel olanlar için gelip geçici bir heves iken, merakı kalıcı olanlar için gizli ilimlere dalma cüretini göstermeye itecek kadar güçlüdür. Ancak havas ilmi ve büyü gibi okült alana giriş için, belirli şartların yerine getirilmesi gereklidir. Dahası, eğitim, belli bir zümrenin elinde nesilden nesle geçtiği için sadece belli kriterleri karşılayan kişiler, bu gizli öğretileri öğrenme fırsatı bulabilir.

Havas İlmini Öğrenmek

Öğretiyi öğrencisine aktaracak olan yol gösterici, guru veya mürşit, öğrenciyi yıllar süren belli bir eğitim sürecinden geçirir, onu imtihanlara tabi tutar, terbiye eder. Öğrenci tüm imtihanları başarı ile geçtiğinde ona yetki verilir. Buna inisiye etme veya el verme denir. Öğrencinin önce zahiri- görünen ilimleri tahsil etmesi sağlanır, ardından öğrencide samimi çaba ışığı görülürse, görünmeyen batini veya gizli ilimleri öğrenmesine izin verilir. İslamda çeşitli hadis ve rivayetlere bakıldığında, batıni ilimlere vakıf olan zatın Hz. Ali olduğu görülür. Havas ilmi, fiziksel varlık aleminin arkasında gizli olan tüm sırlar alemine ilişkin bir ilimdir. Hz Musa bu ilmi Hızır aleyhisselamdan almıştır. Cüneyd-i Bağdadi’ye göre Hz Musa’nın Hz. Hızır (a.s) dan aldığı batın ilmi ile, Hz Ali’deki ilim aynıdır. Sufi Şibli de batın ilmini halka açık açık anlatan bir sufidir.

Havas İlmi ve Büyünün EtkisiAncak halk bu ilimdeki terimleri ve metotları anlamakta zorlanmış ve büyük çoğunluk gizli ilimlerin sır perdesini aralamada başarılı olamamıştır. Sonuç itibari ile havas ilmi, insanlara ( halka) açık bir ilim değildir. Bu ilmin kötü amaçlar için kullanılabileceği endişesi geçmişten beri hakimdir. Ancak günümüzde Mustafa İloğlu gibi değerli yazarlar, bu gizli ilimlerde yer alan anahtarları şifa amacı ile yazıp kitap haline getirmişlerdir. Yazılan kitaplarda vefkin hazırlanma aşamaları, burçların bilgisi, yıldızların insan üzerindeki tesirleri, remil ilmi, fizyonomi ilmi, astroloji ilmi gibi ilimler açık bir şekilde yer alır. Ancak akla şöyle bir soru gelmektedir: Havas kitaplarını okuyan herkes, büyü yapabilir mi? Ya da vefk hazırlayabilir mi? Bunun cevabı hem evet hem de hayır olacaktır. Çünkü vefkler, kitaplarda hazır olarak verilmektedir. Genel amaçlı vefkler herkesçe hazırlanabilir.

Havas İlmini Kimler Öğrenebilir?

Kişiye özel vefkler için Arapça bilgisi ve Ebcet bilgisi ile beraber, burçlar ilmi gereklidir. Çünkü A kişisi için bir büyü bakımı yapılacaksa, A kişisinin doğum tarihi tespiti yapılarak önce yıldız haritası çıkarılır ve seciyesi, eğilimleri karakteri zayıf ve güçlü yönleri tespit edilir. Ardından bu kişinin dost ve düşman yıldızları ( gezegenleri) tespit edilir ve bu kişiye kötü enerjiler musallat edildiyse, bunların def-i için vefk hazırlanması gerekir. Vefk bu durumda A kişisi için özel olacaktır. Onun adı rakamsal değere çevrilerek, ilgili hüddam bulunarak onun anahtarı da vefke işlenir. Vefkin yapılış saati, yakılacak buhurlar, kullanılacak büyü malzemelerinin tayini, bilgi gerektirir. Vefkler, hüddamların hoşuna giden güzel kokulu buhurlar ve safran mürekkebi malzemeleri kullanılarak, gerekirse deri üzerine işlenerek hazırlanır.

Büyü veya Sihir Nedir?

Sözlük anlamı ile, bir şeyi olduğu gibi değil de, başka türlü gösterme şeklinde açıklanabilir. Sihir hem inceliği hem de gizliliği ifade eder. Farsça dilinde “magu”, Almanca dilinde “magie”, İngilizce dilinde “magic” olarak karşımıza çıkan büyü veya sihir, gizli ve ince olan anlamına da gelmektedir. Bu kavramlarla beraber kullanılan tılsım kavramı da çözülmeyen düğümler olarak ifade edilir. Büyünün biraz daha geniş tabiri ise şöyledir; doğaüstü güçlerin devreye alınarak, istenilen sonuçları elde etmek için yapılan özel ve gizli işlemlerdir. Bir başka ifade ile büyü; fizik kanunlarını ihlal edecek güce sahip varlıklarla iş birliği yapılarak, bir takım ritüeller gerçekleştirip amaca varmak için yapılan işlemler olarak da açıklanabilir.

Havas İlminin KuvvetiDünyanın çeşitli coğrafyalarında kullanılan ritüeller ve metotlar farklıdır. Söz gelimi Afrika’dan gelen gelenek, Vodoo büyüsü, çok farklı malzemeler, ölü kanı ve kemikleri kullanılarak yapılır. Bu işlemler tamamen şeytani –karanlık yol tercih edilerek yapılır. Vefk veya muska hazırlanmasında kullanılan temel araç, kuran ayetleri, hüddam isimleri ve dualardır. Bu noktada akla gelen sorular, büyü tutar mı, büyünün bir gerçeklik payı var mı gibi sorulardır. Cevaben şöyle diyebiliriz; bin yıllardır sürdürülen bu gelenek, hiçbir dönüş-yanıt alınmasa idi, günümüze kadar gelemezdi. Sırf bu gerçekten yola çıkarak, havas ilmi ve büyü vardır ve büyü tesir edebilir diyebiliriz.

Büyü veya Sihir Nasıl Yapılır?

Her işlemin bir amacı vardır, aşk büyüsünün amacı, sevilen kadını/erkeği sevene bağlamak olduğuna göre, bu işlem için görevli hizmetli gereklidir. Bu hizmetliyi görevlendirmek için havas ilimleri tasarrufunda bulunan anahtar tılsımlar –sözcükler kullanılır. Gerekli hazırlık aşaması yapılır. Hem sevgiyi talep eden Ali için hem sevgisi talep edilen Leyla için ayrı ayrı yıldızname haritası çıkarılır. Aşka mani olacak bir işlem yapılmışsa, yani daha önce büyü yapılmışsa veya bir musallat söz konusu ise alanın temizlenmesi gerekir. Buna büyü bozma işlemi de denir. Medyum, önce bu etkiyi yok edecek çalışma yapar. Genelde 1 ile 7 gün içinde netice alınmaktadır. Büyü tesiri altında olan şahısların açıkça fark edecekleri bazı özellikler şunlardır:

 • Tedirginlik- uykusuzluk
 • Anlam verilmeyen ve fizyolojik olmayan yorgunluk bezginlik
 • Ensede oluşan ağrılar
 • Kasık ağrıları
 • İstemsiz diş gıcırdatma
 • İnsanlardan uzaklaşma isteği
 • Aile fertlerinden soğuma
 • Yalnız kalma isteği
 • İşe odaklanamama
 • Umutlarını kaybetme
 • Ayak tabanlarının yanması
 • Vücutta lekeler, kırmızılıklar
 • Bayanlarda adet düzeninin bozulması
 • Kabuslar
 • Banyoda uzun süre kalma
 • Olmayan şekiller silüetler görmek
 • Başkalarının duymadığı sesler duymak
 • Dine düşmanlık besleme
 • Kuran ayetlerine tahammülsüzlük
 • Gözetlendiğini hissetmek
 • Asansör ve kalabalık fobisi
 • Enerji kaybı
 • Kekeleme
 • Rüyada derin çukurlara düşme hissi
 • Yalnız uyurken hissedilen kısa süreli ağırlık ve hareketsizlik
 • Aile içinde sık sık kavgalar ve gerginlikler
 • Uzaklara gittikçe aile fertlerinin özlenmesi, yakınlaştıkça nefret edilmesi

Gibi belirtiler, belli başlı havas ilmi ve büyü belirtileridir. Bu büyü belirtileri varsa, medyum büyü bozma işlemini başarılı yaptığında belirtiler de kaybolur. Genelde, fiziksel olarak güç yetiremeyen kişilerin, intikam almak amacı ile başvurdukları yöntem, kara büyü veya kırmızı büyü işlemidir. Bu işlemi para karşılığında yapan medyumlara başvurarak, gerçekleştirirler. Büyü tutarsa, yukarıda sıralanan haller gerçekleşir. Büyü tutmazsa kişi normal yaşamına devam eder. Maddi manevi zarar verme amaçlarına hizmet eden büyülere kara büyü ya da kırmızı büyü denir. İyileştirme ve yarar sağlama amacıyla yapılan büyülere de ak büyü denir.

Ak Büyüde Etkiler Nasıl Olur;

Ak büyü yapıcı onarıcı ve şifa verici uygulamalardır. Örnekte de ifade ettiğimiz gibi, Ali isimli şahıs, çok sevdiği Leyla’ya gönlünü kaptırmış ama bir türlü karşılık bulamıyorsa, ak büyü sınıfında bağlama- aşk büyüsü yapılarak sorunu çözülebilir. Aşk büyüsü kurallara uygun bir şekilde yapılırsa, Leyla’da görülecek gelişmeler şöyle olacaktır:

 • Ali’yi daha fazla düşünmeye başlayacaktır
 • Ali’ye karşı ön yargıları yok olacaktır
 • Ali ile zaman geçirmek için fırsat kollayacaktır
 • Ali’yi elde etmek için tüm imkanları kullanacaktır
 • Ali ile hayatını birleştirmek, onun tek hedefi olacaktır
 • Ali’ye büyük bir aşkla bağlanacaktır

Burada büyüye konu olan kişi Leyla olduğundan, büyü işlemi Leyla için yapılacaktır. Ama ileri zamanlarda Ali’nin sevgisi azalabilir. Çünkü Ali için işlem yapılmamıştır. Leyla ise onu sevmeye ömür boyu devam edecektir. İşte bu ince noktayı, kötü amaçlar için kullanmak da mümkündür. Şöyle ki, Leyla, Ali’yi kendine deliler gibi bağlamak ister ama ona karşı hiçbir şey hissetmek istemez. Yani Ali’yi süründürmek ister. Büyü tutarsa, Ali Leyla’ya tutulacak ve onu ömür boyu aşkla sevecektir. Fakat Leyla bu büyüden etkilenmeyecektir. Sadece Ali’yi süründürmek için böyle bir yola başvurmuştur. Böylesi kötü durumlara mahal vermemek için, hem Ali için hem de Leyla için ayrı ayrı aşk büyüsü işlemi yapılması yararlı olacaktır.

Büyü Kaç günde Tesir Eder?

En çok merak edilen sorulardan biri de, büyünün kaç günde tesir edeceği sorusudur. Büyüyü yapan medyum, yapılan işlemin mahiyeti, kullanılan vefk anahtarları, kullanılan hüddam, ve kullanılan malzemeler, büyünün tutup tutmayacağını belirler. Bu yüzden, güvenilir bir medyum hoca bulmak çok önem arz eder. İşini bilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle, ele geçirdiği kopya vefk ile kandırma peşinde olanların ağına düşmemek, büyüye başvuran kişinin sorumluluğundadır. Bir büyü doğru yapılırsa, vefk kapanır kapanmaz tesir etmeye başlar. En çok 7 gün içinde büyü yapılan kişi farklı hislerle dolar. Ak büyü işlemlerinde bu tesirler ömür boyu sürer. Büyüyü bozacak başka bir işlem yapılırsa ne olur? Bu durumda büyü bozulabilir. En iyisi büyüyü yaptırırken, bir de korunma vefki hazırlanmasını sağlamaktır.

Büyü Malzemeleri Nelerdir?

Yapılacak büyüye göre, malzemeler de değişir, aşk büyüsü eğer canbar büyüsü yöntemi ile yapılacaksa ceylan derisi üzerine vefk yazılabilir. Kaşık büyüsü olarak yapılacaksa, kaşıkların içi birbirine bakacak şekilde ( tahta kaşıklar) bağlanır ve tılsımlar kaşıkların dış ve iç yüzeyine yazılır. Kaşıklar bir mezar toprağına gömülür ve aşk ebedi hale getirilir. Büyü, eşler arasındaki pürüzleri, anlaşmazlıkları gidermek için iyi bir araçtır. Geçim sıkıntısı gibi büyük boşanma sebeplerini dahi, eşlerin gözünde küçültür. Sorunlar küçüldükçe ve eşler, el ele verdikleri müddetçe her türlü zorlukların üstesinden gelebilirler.

Havas İlmi ÖğretileriEşler arasında sırların ortadan kalkması, iletişimin zenginleşmesi, paylaşımın artması; eşlerin birlikte daha fazla zaman geçirmeye başlamaları ile daha mutlu bir yaşama yelken açmaları mümkün hale gelir. Kara büyüye maruz kalan eşlerin birbirinden nefret etmeye başlaması, tesadüf değildir. Onlar bir an önce birbirlerinden kaçmak isterler. Bir arada bulunmaktan huzursuzluk duyarlar. Her birinin geleceğe yönelik planlarında kendi başına çizdikleri farklı senaryoları vardır. Herkes kendi yolunu, diğerinden bağımsız olarak çizer. Bir birlerine tahammül etmezler. Onları birbirine bağlayan, çoluk çocuk mal varlıkları değerini kaybeder. Sonuç olarak yuvanın yıkılması kaçınılmaz olur. Yuvayı yıkmak isteyen çiftlerin üretecekleri bahaneler sınırsızdır. Ayrılmaya karar veren çiftleri bir araya getirmek için, dışarıdan yapılacak telkinler, nasihatler işi daha da kötüleştirir. Bu yüzden çözüm olarak bağlama büyüsü, aşk büyüsü gibi işlemlere başvurulmasında yarar olabilir.

About Medyum Ziyad

blank

Bunu İnceledİn Mİ?

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü

Ayrılık Büyüsü Ayrılık, iki insanın arasındaki duygusal bağların yıpranması ve zamanla kopması üzerine gerçekleşir. Ayrılık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir